کاریز فرصت

تجاری‌سازی موفق فناوری، در گرو شناخت مناسب نیازها و به عبارت بهتر، توسعه فناوری مبتنی بر خواست و نیاز مشتری است. اگر ایده استارت‌آپی شما دارای بهترین عملکرد فنی باشد، اما نتواند مشکلی از مشتریان بالقوه حل نماید، نتیجه‌ای جز شکست در انتظارتان نخواهد بود.

یکی از بهترین راهکارها برای توسعه هر چه بهتر نوآوری در جوامع امروز، ارتباط بهتر صنعت با صاحبان ایده، دانشگاهیان و استارت‌آپ‌ها است. در یک‌سو، صنایع تولیدی و خدماتی، با کوهی از مسائل و نیازهای حل نشده ایستاده‌اند و در سوی دیگر میدان، مجموعه‌ای از افراد و تیم‌های کاری با قابلیت‌های فناورانه چشمگیر وجود دارند که فقط باید صورت مسئله را برای آن‌ها تعریف کرد. ارتباط بین این دو گروه، هم مشکلات صنعت را رفع نموده و هم پتانسیل بالقوه کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها را تحقق می‌بخشد.

کاریز تقاضای نیاز فناوری، دقیقاً بر همین موضوع متمرکز شده است. ما در این رویدادها، نیازهای فناورانه صنایع مختلف را شناسایی نموده و آن‌ها را با فناوران و کارآفرینان در میان می‌گذاریم. در این رویدادها، شرکت‌های فناور داخلی، با مشاهده این نیازها، می‌توانند ضمن انعقاد قرارداد با سازمان‌های مربوطه، نسبت به رفع نیاز فناورانه آن‌ها اقدام کنند.