کاریز امید و الهام بخشی

مسیر ایده‌پردازی، تلاش برای توسعه ایده، ساخت محصول و در نهایت تجاری‌سازی محصول، مسیر امید و آرزو است. عدم قطعیت و ریسک بسیار بالای شکست، کارآفرینان را در یک دوگانه ذهنی بزرگ قرار می‌دهد. در یک‌سو، ایمان راسخ به ایده و عملکرد آن قرار داشته که چشم‌اندازی سرشار از موفقیت را ترسیم می‌کند و در سوی دیگر، چالش‌های مختلف در توسعه فنی، بازاریابی، جذب سرمایه و … که شکست و ناامیدی را پررنگ می‌سازد. در این میان، آنچه به کارآفرینان کمک نموده تا شکست‌ها را پذیرا شده و باز هم به جلو حرکت کنند، امید و الهام‌بخشی است.

برخی از ما برای شروع، منتظر یک جرقه هستیم، یک نقطه روشن، یک سخن الهام‌بخش. اگر کمی به کارآفرینان موفق و داستان کسب‌وکارشان بنگریم، می‌بینیم که گاهی این اتفاق به خودی خود در زندگیشان افتاده است. یک اتفاق به ظاهر ساده که برایشان همانند شروع دوباره از قعر ناامیدی‌ها است. با این حال، گاهی هم باید به دست خودمان آن اتفاق را رقم بزنیم، اتفاقی که ما را در مسیر رسیدن به اهدافمان یاری دهد.

کاریز امید و الهام، در قالب دورهمی‌های مختلف، تلاش دارد تا با تزریق این امید و آرزو به کارآفرینان و صاحبان ایده، مسیر تجاری‌سازی و موفقیت آن‌ها را تسریع سازد.